Copisteria


Impressió B/N

Paper 80gr/m2 gran qualitat (Navigator)

Amplia gamma de papers

Formats A4 / A3

Des d’arxiu digital o paper.

Impressió Làser B/N, Color i monocolor

Paper 100gr/m2 gran qualitat (Color Copy)

Amplia gamma de papers

Formats A4 / A3 / SRA 3 (32X45cm)
Banner (70X33cm)

Des d’arxiu digital o paper.

Papers Especials
160gr/m2 a 280gr/m2 300gr/m2

Setinat, Couche

Conqueror Verjurat, llis

Cyclus

Kraft

Papel caballo

Chromolux diferents colors

Brillon Metallic diferents colors

Vegetal

Transparència

Escaner

Escanejat de documents al moment. Originals fins a DIN A3. Generant arxius PDF o JPEG.